YouTube Instagram

Speelgoed schenken

Vele gulle mensen hebben ons in het verleden speelgoed geschonken. Daar zijn we heel blij mee, want juist daardoor is het Speelgoedmuseum geworden tot wat het nu is: een unieke beleving voor jong en oud op het gebied van Speelgoed uit het tijdvak 1750 tot 1970.

Helaas kunnen we voorlopig geen schenkingen meer aannemen omdat het Speelgoedmuseum voor een grote verandering staat; we zijn namelijk begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe, moderne en interactieve herinrichting die binnenkort van start zal gaan en waar we alle beschikbare tijd en ruimte voor nodig hebben. 

Zodra het weer mogelijk is om schenkingen te aanvaarden - en op te nemen in onze collectie - zullen we dit bekend maken op onze website.
 
Wij verzoeken u vriendelijk om tot die tijd geen speelgoed mee te brengen naar het museum. Onze medewerkers mogen dit niet aannemen.

Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten"   |   Zandheuvel 51   |   4901 HT Oosterhout   |   Telefoon: Tijdelijk alleen te bereiken via  :   06-21319875 | E-mail: info@speelgoedmuseum.nl