YouTube Instagram

Algemene Gegevens

Naam:
STICHTING SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM OP STELTEN

RSIN:
8026.91.031

Contactgegevens: 
Speelgoed- & Carnavalsmuseum "Op Stelten"
Postbus 4255, 4900 CG Oosterhout
Telefoon 0162-452815
GSM - WhatsApp: 06-21319875
E-mail:  info@speelgoedmuseum.nl

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten" wordt verwoord in de statuten van 10 juni 2010: "De stichting heeft ten doel: de exploitatie van Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten", middels het in bruikleen exploiteren van de collectie van Stichting Collectie Speelgoedmuseum, de collectie van Stichting Collectie Carnavalsmuseum en eventuele  andere collecties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst. (art. 2)

ANBI
De Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten" is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u ons fiscaal voordelig schenken. Sinds 1993 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige relatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout. 

Bestuur en dagelijks management
Bestuur: dhr. G.M. Beekers (voorzitter), dhr.  J.W.H.M. Kock (secretaris), dhr. M.C.M. Broekmans (penningmeester), B.M. de Rooij. De Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten" onderschrijft de Principes en Best Practice-bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance. Het dagelijkse management wordt uitgevoerd door aangestelde teamleiders, die verantwoording afleggen aan voorgenoemd bestuur.

Beloningsbeleid
Bestuur, teamleiders en alle overige medewerkers zijn onbezoldigd. Het museum heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers op basis van vrijwilligerscontracten.

Beleidsplan en jaarverslagen
SOS-Beleidsplan-2020-2030 (pdf)
Financieel jaarverslag 2021 (PDF)
Jaarverslag 2021 (PDF)


Basisgegevens:
Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten"
Bezoekadres: Zandheuvel 51,  4901 HT  Oosterhout NB
Correspondentieadres: Postbus 4255, 4900 CG Oosterhout
E-mail: info@speelgoedmuseum.nl
KvK-nummer: 41106905  /  BTW-nummer NL802691031B01
Bankrekening (IBAN): NL 04 RABO 0140 9334 17

Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten"   |   Zandheuvel 51   |   4901 HT Oosterhout   |   Telefoon: Tijdelijk alleen te bereiken via  :   06-21319875 | E-mail: info@speelgoedmuseum.nl